БЭСҮД ПҮРЭВСҮРЭНГИЙН НАРАНБАЯР
ОЛОН УЛС СУДЛАЛЫН ДОКТОР

I. Орчуулга

 1. Инамори Казүо “Амжилтад хүргэх гал эрмэлзэл” (хамтарсан орчуулга, редактор), 2006 он
 2. Үмэсао Тадао, Могол угсаатныг сурвалжилсан нь, Инжинаш хэвлэлийн газар, 2011 он
 3. Мори Оогай, Зэрлэг галуу, Улаанбаатар хэвлэлийн газар, 2012 он
 4. С.W. Николь, Салхи зүсэлсэн хөвгүүн, Улаанбаатар хэвлэлийн газар, 2012 он
 5. С.W. Николь, Цагаан буга, Хаан принтинг, 2012 он
 6. Окада Хидэхиро, Дэлхийн түүх мэндэлсэн нь, Инжинаш хэвлэлийн газар, 2012, 2017, 2018, 2020 он
 7. Д.Нацагдорж, Хуучин хүү, “Орчуулга зүй” сэтгүүл, УБ., 2014 он, No3 (япон хэлнээ)
 8. ЭМОС клуб, Ном унших ном, (хамтарсан орчуулга, редактор), 2015 он
 9. Окада Хидэхиро, “Энх-Амгалан хааны захидлууд” Соёмбо принтинг хэвлэлийн газар, 2018, 2019, 2020 он
 10. Икэда Норихико, “Евразийн том тоглоомын 150 жил алслагдсан улсын геополитик”, Соёмбо принтинг хэвлэлийн газар, 2019 он
 11. Окада Хидэхиро, “Чингис хаан, түүний үр сад”, Соёмбо принтинг хэвлэлийн газар, 2019, 2020 он
 12. Овен Е.Хьюс, Төрийн захиргаанаас нийтийн удирдлагад, 2020 он (Хамтарсан редактор)
 13. Кавабата Ясүнари "Мянган тогоруу", 2021 он
 14. Louie Stowell нар “Улс төр эхлэн суралцагчдад”, Гаруна паблишинг, 2021 он (англи хэлнээс)

II. Ном, бүтээл

 1. ЭМОС клуб, Япон хөтөч, (хамтран зохиогч, редактор), 2007 он
 2. Нишикава Масатака нарын эмхтгэл, Шар шороо, Коконшёин 2009, (Монголын хуурай бүс нутаг бүлгийг хариуцан бичсэн), (япон хэлээр), 2009 он
 3. Зүүн Азийн бүсчлэлийн үзэл баримтлалыг олон улсын харилцааны онолын үүднээс авч үзэх нь (докторын бүтээл), 2015 он
 4. ЭМОС клуб, Сурахад суралцах нь, 2019 он (хамтарсан зохиогч)
 5. Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр “Нүсэр бус төсөр”, 2020 он
 6. Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр “Зүймэл”, 2022 он
 7. Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр “Японы Мэйжигийн үеийн гадаад бодлого”, 2023 он

III. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. Монголын төрийн захиргааны мерит тогтолцоог Японы хаалттай дэвших системтэй харьцуулах нь, Япон судлал сэтгүүл No 1, (япон хэлээр), 2007 он
 2. Монголын төрийн захиргааны тогтолцооны олон улсын харьцуулалт – Японы хаалттай дэвших системтэй харьцуулах нь, Киото Их Сургуулийн Эрх зүйн тэнхимийн эмхэтгэл, (япон хэлээр), 2007 он
 3. Японы төрийн албаны зарим онцлогийн тухай、Япон судлал сэтгүүл No2, 2008 он
 4. Мэйжигийн үеийн Японы гадаад бодлогын номлолын тухай, Япон судлалын өгүүллийн эмхэтгэл, 2009 он
 5. Зүүн Азийн хамтаар цэцэглэн хөгжих хүрээ бодлогын тухай, Япон судлал сэтгүүл No3, 2009 он
 6. Монгол дахь нутгийн удирдлага, Шаньси Их сургуулийн улс төр, захиргааны факультетын өгүүллийн эмхэтгэл, (япон хэлээр), 2010 он
 7. Төрийн захиргааны хүнд суртлыг бууруулах нь, Шударга ёс сэтгүүл No2, 2010 он
 8. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн зарим асуудал- Японы жишээтэй харьцуулсан нь, Япон судлал сэтгүүл No 2, 2010 он
 9. Японы эдийн засгийн товч түүх, өнөөгийн байдал, Ниппон ньюс сонин, 2010 оны 3-5 сарын дугаар No55
 10. Ардчиллын дараах Монгол дахь нутгийн удирдлага, Яманаши гакүин их сургуулийн төрийн захиргаа судлалын факультетын өгүүллийн эмхтгэл, (япон хэлээр), 2011 он
 11. Ард нийтийн санал асуулга ба Монгол Улсын Үндсэн хууль, Б.Чимидийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдаанд түрүүлсэн өгүүлэл, 2011 оны 1 сарын 12
 12. “Монголын төрийн албаны тогтолцоо” Зүүн Азийн төрийн албаны тогтолцоо, Хоосэй их сургууль, (япон хэлээр), 2013 он
 13. “Нармай Монголын үзлийн тухайд судлаачийн бодол”, ХХ ЗУУНЫ МОНГОЛ: түүх, соёл, геополитик, гадаад харилцааны тулгамдсан асуудлууд өгүүллийн эмхэтгэл, 2017 он