Махатма Гандигийн хүн төрөлхтөнд зориулж хэлсэн “Долоон нүгэл”-ийн эхний дөрвөн нүглийн тухай ярив.  

1. Хөдөлмөрөөр олоогүй баялаг

2. Энэрэх сэтгэлгүй цэнгэл

3. Хүмүүнлэг чанаргүй шинжлэх ухаан

4. Хүнлэг бус мэдлэг