Махатма Гандигийн хүн төрөлхтөнд зориулж хэлсэн “Долоон нүгэл”-ийн сүүлийн гурван нүглийн тухай ярив.  

5. Зарчимгүй улс төр

6. Ёс суртахуунгүй арилжаа наймаа

7. Өөрийгөө гаргуунд нь гаргадаггүй шашин