Япон улсад нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр докторын зэргээ хамгаалсан Ч.Цэлмүүнтэйгээ сонгогчдын улс төрийн боловсролын тухай яриа өрнүүлэв.