#ХарХайрцаг 2020 оны улсын их хурлын сонгууль хэр шударга явагдсан болоод Мажоритар тогтолцооны үр дүн бидэнд юуг харуулав?

#ХарХайрцаг 2020 оны улсын их хурлын сонгууль хэр шударга явагдсан болоод Мажоритар тогтолцооны үр дүн бидэнд юуг харуулав?

Posted by Mongol TV on Thursday, July 2, 2020