Улс төрд орох болсон шалтгаан №3

Төрийн бодлогын залгамж чанар байхгүй, савлагаа ихтэй, тооцоо төлөвлөгөө байхгүй, гэнэтийн шийдвэрээр цочоодог, төрийн бодлого муу байна. Боловсролын салбар хурц хямралын эрмэг дээр ирчхээд байна. Тиймээс боловсролын шинэчлэл, тогтвортой бодлого, тогтвортой байдлыг нь хангахын тулд би "БОЛОВСРОЛ"-ыг ярьж улс төрд орж ирлээ.

Posted by Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр-Naranbayar Purevsuren on Sunday, June 21, 2020

Төрийн бодлогын залгамж чанар байхгүй, савлагаа ихтэй, тооцоо төлөвлөгөө байхгүй, гэнэтийн шийдвэрээр цочоодог, төрийн бодлого муу байна. Боловсролын салбар хурц хямралын эрмэг дээр ирчхээд байна.

Тиймээс боловсролын шинэчлэл, тогтвортой бодлого, тогтвортой байдлыг нь хангахын тулд би "БОЛОВСРОЛ"-ыг ярьж улс төрд орж ирлээ.