5-р сарын 8-нд ТВ24-ийн мэдээллийн хөтөлбөрийн Зочны цагт оролцож, цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар ярилцав.

https://www.facebook.com/TV24Mongolia/videos/1190001518100255