Хөдөлмөрийн үндэсний нам орон нутгийн сонгуульд дүүрэг, сумын хэмжээнд нэр дэвших хүсэлтэй  залуучуудад зориулан "ХҮН академийн улс төрийн манлайллын хөтөлбөр"-ийг нэг сарын хугацаанд зохион байгуулах гэж байна. Сонирхож буй залуус дараах маягтыг бөглөж бидэнд хандана уу. Сургалтын хөтөлбөр, лектор сургагч нарын танилцуулгыг давхар хавсаргав. ЗӨВ ХҮН ЗӨВ ЦАГИЙГ АВЧРАХ УЛС ТӨРИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ.