Эдийн засагч Д.Жаргалсайханы “Дефакто” нэвтрүүлэгт оролцож боловсрол, төрийн тогтолцоо, нутгийн удирдлагын талаар ярилцав.