Ярилцлагаас :

Боловсролын Шинэчлэл Мэтгэлцээн: Боловсролын салбарын тогтвортой байдал нь сурагчдын эзэмшиж буй мэдлэгийн үр дүн сайжрах үндэс юм.

Боловсролын, Шинэчлэл Мэтгэлцээн: Бид англи хэлээр сурахгүй ээ. Харин англи хэлийг бид сурах ёстой.

Боловсролын Шинэчлэл Мэтгэлцээн: Багш, эцэг эх, суралцагчдын итгэлцлийг сэргээхгүйгээр бид урагшлахгүй.

Боловсролын Шинэчлэл Мэтгэлцээн: Боловсролын зорилго нь мэдлэг, чадвар, хүмүүжил, төлөвшил, эрүүл мэнд байдаг. Өөрөөр хэлбэл зүрх сэтгэл? бие махбодын өв тэгш хүмүүжил олгоход л оршиж байгаа юм. Сайн сургуулийг таны дэргэд.