Боловсролын тухай Business Urug нэвтрүүлэгт 3-н жилийн өмнө орж байжээ.