Боловсролын тухай Бизнес өрөг нэвтрүүлэгт 3-н жилийн өмнө орж байжээ.