Олон улс судлалын доктор, Сайн сургуулийг таны дэргэд ТББ-ын тэргүүн П.Наранбаяр "Сурахад суралцах нь" сэдвээр Good school-ийн багш, MIT сургуулийн оюутан Ч.Цэрэнчимэгтэй ярилцав.