Нийслэлийн ИТХ-ын ажлын албанаас зохион байгуулсан "Шийдэл 45" нэвтрүүлэгт оролцож, хийсэн ажлаа тайлагнав.