Японд сургууль төгсөгчдийн Жугамо нийгэмлэг-ийн "Японд төгсөгчөөс асуух 5 асуулт" цуврал ярилцлагад оролцов.