Японд суралцах, EJU шалгалтанд хэрхэн бэлтгэх талаар ярилцав.