Улаан бал нэвтрүүлэгт оролцож боловсролын талаар байр сууриа илэрхийлэв.