Сайхан хүмүүстэй учирсан би азтай. “Зүймэл” номынхоо баатрууд болон хамтран зүтгэгч анд, багш нартаа номоо барив. Цаана нь зөндөө байна аа, байна. Зүйж нийлүүлж явах нь аз жаргалын түлхүүр болов уу.