Сүхбаатарын талбайгаас #ЗалуусыгСулла.

Avirmed Otgonbayar-ын хамт.