ШУТИС-ийн лицей сургуулийн сурагчидтай уулзав. Хүүхдүүдтэй уулзахад ямагт эрч хүчийг авдаг аа. Багш, эцэг эхийн төлөөлөлтэй мөн уулзав.