Шинэ Монгол - Мабүчи тэтгэлгийн сан/SMMS foundation/ -гийн төгсөх курсын оюутнуудтай уулзав. Тус тэтгэлгийн сан оюутнууддаа ментороор дамжуулан амжилттай суралцах, ажлын байраа олоход дэмжлэг үзүүлдэг юм.