Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам - ХҮН -ын их хурал болов. Хөдөлмөрийн үндэсний нам зүгээр л ХҮН болов. Хүн дээд үзлээс баруун төвийн үзэлд шилжив. Авлигажсан төр бус цомхон, чадварлаг төр, төрийн өмчит компаниуд бус баялаг бүтээгч хувийн хэвшил эдийн засгийн зүтгүүр байх ёстой.

+6