Good School багш нарт зориулсан сургалт хийв. Өнөөдөр Баянзүрх дүүрэгт зааж байгаа багш нартаа онлайн сургалтаа үр дүнтэй болгох талаар санал солилцов. Багшийн хөгжил боловсролын баялаг.