“Боловсролын хөгжлөөс хүний хөгжил хүний хөгжлөөс улсын хөгжил” гэдгийг санаж “Сайн сургуулийг таны дэргэд” авчрахаар энэ сонгуульд би орсон юм. Сонгуулийн дүн ардчиллын боловсрол дутууг харуулав. Би боловсролдоо хоёргүй сэтгэлээр зүтгэнэ. Үүнд улс төр хамаагүй.