Хүний эрхийн энэ өдөрт Нийслэлийн төсвийн асуудлаар "Өнөөдөр" сонинд ярилцлага өгөв. Гэр хорооллын иргэдийг дэд бүтцээр хангахгүй байх нь төрийн эс үйлдэхүй, хүний эрхийн зөрчил ч гэж хэлж болмоор юм.

П.НАРАНБАЯР: Гэр хорооллыг адалсан төсөв баталлаа